U okviru kompanije GALEB posluje organizaciona jedinica - Alatnica, koja je uz podršku sektora Inženjeringa i razvoja, specijalizovana za projektovanje i izradu alata, rezervnih delova, delova prema uzorku ili prema datoj tehničkoj dokumentaciji.

 

Zahvaljujući savremenoj opremi i tehnologiji koju smo implementirali, stvorili smo sve potrebne uslove da izađemo u susret najvišim zahtevima za izradu najkomplikovanijih alata, potrebnih u široj industrijskoj paleti: automobilskoj, elektroindustriji, prehrambenoj industriji, itd. S obzirom da sarađujemo
sa vodećim kompanijama iz raznih industrijskih sektora, imamo obavezu da primenjujemo internacionalne standarde, propisane za određene oblasti poslovanja, što dokazujemo posedovanjem odgovarajućih sertifikata.

Alatnica 2

Kao usluge takođe možemo da ponudimo izvođenje, rukovođenje projektima, izvođenje projekata po sistemu “ključ u ruke”, pružanje konsultantskih usluga i servisiranje. U saradnji sa ostalim članicama kompanije Galeb svojim klijentima pružamo širok spektar usluga, kao što su:

 

• Dizajn i izrada mašina i alata


• Upravljanje projektima pri implementaciji i
poboljšanju procesne opreme


• Kompletna usluga remonta i montaže procesne
opreme kao sistem integrator, po sistemu
“ključ u ruke”


• Montažno - demontažni procesi svih vrsta
opreme, kao i njen transport


• Praćenje proizvodnih procesa sa predlozima
za poboljšanje putem reorganizacije procesa


• Automatizacija procesa proizvodnje

 

Alatnica 3
Alatnica 4
Alatnica 5