Škola zavarivanja za novozaposlene

Preduzeće “Galeb Signalizacija” doo Šabac, poslovna jedinica “Zimpa Ub”, u cilju jačanja konkurentosti i stručnog kadra objavljuje

POZIV ZA BESPLATNU OBUKU U ŠKOLI ZAVARIVANJA

Obuka sadrži teorijski i praktični deo nastave uz najeminetnije instruktore zavarivanja. Polaznici, po završetku obuke, dobijaju mogućnost zasnivanja radnog odnosa u preduzeću “Galeb Signalizacija”, kao i mogućnost rada u Nemačkoj.
Obuka se odvija u najsavremenijem Demo centru za zavarivanje, u prostorijama “Galeb Signalizacije”, poslovna jedinica “Zimpa Ub”.
Zainteresovani se mogu prijaviti na telefon +381 64 84 94 226 Pismo o namerama, sa Vašim podacima i dosadašnjim radnim iskustvom, možete poslati na e-mail adresu: aleksandra.radosavljevic@galeb.com
Broj mesta je ograničen, a poziv za razgovor dobiće samo kandidati koji budu odabrani u 2. krug.

Program Škole zavarivanja se sastoji od 280h obuke, od toga 200 h praktične i 80 h teorijske obuke. Kompletna nastava se odvija u “GAlebovom” Demo centru za zavarivanje u Ubu. Polaznici ovog programa školovanje će početi od samih osnova zavarivanja. Program obuhvata REL ili E (111- obeležavanje postupka) i MAG (135) postupak zavarivanja. Pozicije zavarivanja koje su obuhvaćene kursom su:
- PA, PB, PC, PD, PG, PF (najveći fokus se stavlja na PA i PB poziciju i one se najviše vežbaju, ostale pozicije u manjoj meri jer su mnogo zahtevnije i ne spadaju u osnovnu obuku zavarivanja).

Dodatni materijal koji se koristi na obuci i na kom će polaznici vežbati je:

Za postupak 111 polaznici će koristiti:

  • rutilnu elektrodu EZ11F prečnika 2.50mm, 3.25mm, 4.00mm
  • bazičnu elektrodu EVB50 prečnika 2,50mm, 3,25mm, 4.00mm

Za postupke 135,136,138 (zavarivanje u zaštiti aktivnog gasa)

  • za postupak 135 punu žicu 0.80mm, 1.00mm, 1.20mm
  • za postupak 136 rutilno punjenu žicu 1.20mm
  • za postupak 138 metalno punjenu žicu 1.20mm

Osnovni materijal koji se koristi na obuci je čelik S235 debljina od 2-12mm.

Nakon završetka programa polaznici će raditi i na crnim materijalima (konstrukcionim čelicima S235, S275, S355), biće obučeni da pročitaju crteže i specifikacije tehnologije zavarivanja (WPS listu).

Praktična obuka se izvodi na najsavremenijim aparatima za zavarivanje LORCH MicorMIG400.
Sva zaštitna oprema koja je potrebna polaznicima (zaštitne maske, zavarivačke cipele, odela, rukavice, kecelje) obezbeđuje Škola zavarivanja.