Sigurnosna oprema
Sefovi za iznajmljivanje (depozit sefovi)

Sefovi za iznajmljivanje (depozit sefovi)

Sefovi za iznajmljivanje koje izrađuje kompanija Galeb su pouzdani, precizne izrade i dopadljivog dizajna. Namenjeni su za odlaganje i čuvanje dragocenosti, vrednosnih papira i sl. Projektovani su u modularnom sistemu što obezbeđuje maksimalno iskorišćenje trezorskih prostora i mogućnost nadgradnje tj. proširenja kapaciteta. Servis i popravka obezbeđeni su u roku od 24 časa po prijavi eventualnog kvara ili oštećenja. Dimenzije vrata malih sefova su 75 mm što povećava visinu kasete u unutrašnjosti sefa i ostavlja više prostora za ostavljanje vrednosti. U kasetu koja je u unutrašnjosti sefa bez problema staje fascikla formata A4. Na vratima postoje posebni otvori za ključ koji koristi korisnik sefa i za ključ koji koristi službenik banke što omogućuje totalnu diskreciju i sigurnost za korisnika. Sefovi su optimalne visine od 1900 mm što omogućuje olakšanu upotrebu i za klijente niže rastom. Mogućnost softverskog praćenja otvaranja vratanaca.

Kaseta za novac KN

Kaseta za novac KN

Namenjena je za deponovanje i prenošenje novca, nakita i drugih vrednosti. Naročito je pogodna za raznošenje i podelu novca na terenu. Izrađena je od čeličnog lima sa cilindar bravom i ručkom za nošenje. Opciono se može ugraditi i elektronska brava. Veće kasete mogu imati uložak za sitan novac koji se po potrebi može vaditi. Standardna izrada je u tri veličine, a moguća je izrada i po posebnim zahtevima naručioca.

Standardna boja:
  • RAL 9001 (bela)
  • RAL 7035 (siva)
  • RAL 3020 (crvena)
  • RAL 5005 (plava)
  • RAL 9005 (crna)
Arhivski sigurnosni orman ASO-T

Arhivski sigurnosni orman ASO-T

Izrađen je od čeličnog lima sa duplim zidovima. Po posebnom zahtevu kupca zidovi se mogu puniti i termoizolacionim materijalom koji obezbeđuje vatrootpornost 60 minuta. Zabravljivanje se vrši dvoslojnim mehanizmom koji je smešten u desnim vratima. U gornjem delu korisnog prostora je posebno ugrađen trezor koji se zaključava cilindar bravicama. Osnovna namena mu je za čuvanje poverljivih i vrednosnih dokumenata, po zahtevu kupca može se ugraditi pločica za pečaćenje jemstvenika. Opciono se može ugraditi i elektronska brava.

Arhivski orman AO-1800, AO-2000 (sa i bez trezora)

Arhivski orman AO-1800, AO-2000 (sa i bez trezora)

Izrađen je od čeličnog lima sa odličnim mehaničkim svojstvima. Zabravljivanje se vrši dvosmernim mehanizmom koji se osigurava cilindar bravom, a nalazi se u desnom krilu vrata. Namenjen je za odlaganje i čuvanje dokumentacije. Radi se u dve varijante sa trezorom i bez trezora kao i dve visine 1800 mm i 2000 mm. Snabdeven je metalnim policama koje se mogu podešavati na željenu visinu. Opciono se može ugraditi i elektronska brava.